Vaccination

Hvorfor skal hunde og katte vaccineres?

Hunde og katte skal vaccineres for at være beskyttet mod smitsomme sygdomme, der i visse situationer kan være dødelige.

Ingen vaccinationer vil kunne give 100 % beskyttelse, men sammen med dyrets eget immunforsvar/modstandskraft vil en vaccination være den mest optimale måde at beskytte dit dyr mod smitsomme sygdomme.

Hos vaccinerede dyr, hvor disse sygdomme i sjældne tilfælde ”bryder igennem” vaccinationsbeskyttelsen, bliver sygdomsforløbet som regel ikke så alvorligt, og dødelig udgang vil være meget usædvanligt.

Vaccination

Hvilke sygdomme bør der vaccineres imod?

 

Hunde bør vaccineres mod følgende sygdomme: Parvovirus (smitsom blodig virusdiarré) Hundesyge Smitsom leverbetændelse Kennelhosteleptospirose
Katte bør vaccineres mod følgende sygdomme:
Kattesyge
Katteinfluenza

 

Desuden kan der være lokale forhold, der gør sig gældende, hvorfor yderligere vaccinationer kan være nødvendige, om end dette vil være sjældent.

Hvornår skal hunde og katte vaccineres?

Hvalpe og killinger bør have 2 basisvaccinationer med en måneds interval. I de første par måneder vil de være beskyttet af antistoffer, som de modtager via råmælken fra tæven / hunkatten.

Fra 8 – 12 ugers alderen aftager denne beskyttelse, og derfor anbefaler vi, at man få foretaget den første vaccination, når hunden / katten er ca. 10 / 12 uger gammel og ca. 1 måned senere.

Voksne hunde og katte bør have regelmæssig genvaccination for at bibeholde deres optimale beskyttelse. De antistoffer, som er dannet i forbindelse med vaccinationen, falder med tiden, men der vil være individuelle forskelle, med hvilken hastighed dette sker.

For hundes vedkommende, afhænger vaccinations intervallet af hvilke sygdomme der vaccineres imod. Du bør derfor følge din dyrlæges anbefalinger. Voksne katte bør dog vaccineres årligt.

Rejse til udlandet / rabiesvaccination

Skal din hund / kat på rejse til udlandet skal den vaccineres mod rabies (hundegalskab).

For nærmere regler se da fødevaredirektoratets hjemmeside

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaeledyr/Sider/Rejse_med_kaeledyr.aspx